Wanna get our latest offers?

We will send you emails only several times per month. Is this annoying

Subscribe!

Actually we won’t spam you and keep your personal data secure

Mediterran food & drink festival

 
 

EXPOCITY ju fton në Festivalin e Ushqimit & Pijeve “MEDITERRAN”
që do të mbahet më 12 – 15 nëntor 2015.

Festivali i Ushqimit & Pijeve “Mediterran” përfaqëson kombinimin unik të ushqimit dhe pijeve me specialitetet kulinare dhe teknikat e tyre të përpunimit dhe prodhimit, qoftë në nivel industrial qoftë në nivel organik.

Kompani nga Shqipëria, Kosova, Greqia, Italia dhe Maqedonia të cilat prodhojnë, eksportojnë dhe importojnë udhqime dhe pije kanë zgjedhur tashmë të promovojnë arritjet e tyre në këtë Festival.

Provoje Forcën e Panairit…

Bëhu Ekspozues dhe pjesë e festës!

Ju lutem rezervoni këtu.
Për më shumë informacion na kontaktoni ose vizitoni faqen tonë të internetit www.expocity.al

EXPOCITY invites you to the ‘’MEDITERRAN’’
Food & Drink FESTIVAL,
to be held on 12-15 November 2015.

“Mediterran” Food and Drinks Festival shall represent the unique combination of food and drinks with the culinary specifics and their producing and processing techniques either on industrial means or on hand and field production.

Companies from Albania, Kosovo, Greece, Italy, Macedonia that produce, export and import food and drinks products have chosen to boost their achievements at this Festival.

Experience the power of the fair…

Be one of the Exhibitors and a party member!

Please book here.
For more information contact us or visit our site www.expocity.al