Wanna get our latest offers?

We will send you emails only several times per month. Is this annoying

Subscribe!

Actually we won’t spam you and keep your personal data secure

Energjia dhe Ndertimi

 
 

FTESE PER PJESEMARRJE

Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë organizojnë nga Data 23 – 25 Tetor 2015, Panairin e Energjisë dhe Ndërtimit, në vijim të Edicionit të Parë të Panairit “Energjia,Sfida e së Ardhmes”.

Panairi Ndërkombëtar “Energjia dhe Ndërtimi” është një event që ka të integruar:

– Mundësinë e ekspozimit për subjektet pjesëmarrëse
– Konferencën dedikuar informimit, shkëmbimit të eksperiencave e mendimeve si dhe diskutimit mbi zhvillimet dhe sfidat e këtij sektori
– Mundësinë e zhvillimit të takimeve B2B në ambjente të posacme
– Aktivitete me fokus vizitorët e eventit

Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e panairit më të rëndësishëm rajonal për energjinë dhe ndërtimin,

Jeni të mirëpritur!

INVITATION TO PARTICIPATE

Tirana Expo Centre in cooperation with the Ministry of Energy and Industry, organize from 23 until 25 of October 2015 the “Energy and Construction” Trade Fair, following the First Edition of the “Energy, Challenge of the future “.

“Energy and Construction” Trade Fair is an event that integrates:

– The possibility of exposure for participating companies in a professional and interactive environment
– A dedicated conference focused on informing and exchanging experiences, opinions and discussions on the challenges and developments of this sector
– The possibility of B2B meetings in particular spaces
– Activities focusing on the visitors of the event

Do not miss the opportunity to be part of the most important regional energy and construction trade fair