iMedia
market research
 • 11/11/2020
 • author
 • 0

iMedia ka kryer studime tregu në Shqipëri për klientë vendas e ndërkombëtarë. Mes të cilëve mund të veçojmë studimin e tregut për Ujin Lajthiza për sjelljen konsumatore, studimin e tregut për preferencën territoriale konsumatore (geo-marketing), si dhe analizimin e potencialit territorial për Intesa San Paolo Bank, Veneto Bank dhe Union Bank, studim tregu për analizën e sjelljes konsumatore për përcaktimin e preferencës ndaj blerjeve online për Decathlone Produzione Italia, etj.

Studime tregu në Shqipëri- Avantazhet

“Nëse ti nuk po kujdesesh për klientin tënd, do kujdeset konkurenti yt.” – Bob Hooey  (“If you are not taking care of your customer, your competitor will.”)

Studimet e tregut suportojnë bizneset në të qenit:

 • Eficientë: Krijojnë mundësinë që biznesi të jetë më afër nevojave konsumatore dhe vetë konsumatorit
 • Cost-effective: Njohja e tregut, klientit potencial dhe strategjisë së komunikimit të duhur që ofron studimi i tregut ofron mundësinë që biznesi të mos ketë humbje kostosh nga aplikimi i praktikave jo efektive.
 • Konkurues: Marrja e informacionit të nevojshëm dhe njohja e tregut/konurencës/marketingut eficent i jep mundesi biznesit të diferencohet nga konkurenca duke krijuar avantazh konkurues.

Studime tregu në Shqipëri- Llojet

Market Research përfshijnë:

 1. Trendet e Tregut
 2. Madhësia e tregut
 3. Target i tregut
 4. Studim Teknik
 5. Segmentim I tregut
 6. Kënaqësia konsumatore

Marketing Research përfshin:

 1. Efektiviteti i reklamimit/marketingut të aplikuar
 2. A/B test
 3. Sjellja ndaj brandit (brand attitude)
 4. Concept Testing

 Llojet e studimeve sipas mënyrës së mbledhjes së informacionit

 • Pyetësorë (face to face ose dixhitale)
 • Intervista (face to face ose dixhitale)
 • Focus Group (face to face)
 • Observim (face to face)

Case study- Studim Tregu realizuar për “Uji Lajthiza”

“Uji Lajthiza” ka zgjedhur iMedia për të studiuar: sjelljen konsumatore, arsyet e blerjes dhe zgjedhjes së ujit Lajthiza; vlerësimi i brand; pozicionimi i Ujit Lajthiza në treg, etj.

Janë realizuar 4 pyetёsorë drejtuar: Konsumator; Markete; Horeca; Office.

Studime tregu në Shqipëri (10 qytete)- Case study “Uji Lajthiza”

 • Tiranë
 • Elbasan
 • Durrës
 • Kavajë
 • Lezhë
 • Fier
 • Shkodër
 • Vlorë
 • Korçë
 • Pogradec

Kampioni përfundimtar përbëhej nga një total prej 1404 individësh të intervistuar, të ndarë për secilin pyetësor në:

 • 714 individë të anketuar për databazën konsumator
 • 368 biznese të intervistuara për databazën HoReCa
 • 223 biznese të intervistuara për databazën markete
 • 99 kompani të intervistuara për databazën office.

Marrja e informacionit të nevojshëm dhe njohja e tregut, konkurencës dhe marketingut eficent i jep mundësi biznesit të diferencohet duke krijuar avantazh konkurues.

“Në vend që të përqendrohesh te konkurrenca, përqendrohu te klienti”. – Scott Cook (“Instead of focusing on the competition, focus on the customer.”)

Nëse dëshironi të kryeni një studim tregu për produktin apo shërbimin tuaj, na kontaktoni për një konsultim falas.

 

Nëse ju pëlqeu ky artikull, mund t’ju pëlqejë artikulli 5 SHPREHJE TË VJETRA SHQIPTARE DHE SI ATA LIDHEN ME SUKSESIN NË BIZNES dhe 7 SHEKUJ MARKETING NË MË PAK SE 1000 FJALË.
Mundeni gjithashtu të na ndiqni në Instagram.

 


ABOUT THE AUTHOR

Delfina Hoxha

Delfina është shkrimtarja e iMedia. Lexoni artikullin e rradhës të mërkurën tjetër.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *